PROJEKTOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W RUSKU 

  
 
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Rusko.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanej dotychczas części wsi Rusko wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni.
Obecnie na oczyszczalnię ścieków w Rusku ścieki doprowadzane są kolektorem kamionkowym O 300 z osiedla mieszkaniowego, budynków położonych na trasie kolektora, a także z warsztatów mechanicznych kopalni Stanisław należącej do „JARO” S.A oraz ze świetlicy wiejskiej.

Istniejący kolektor O 300 mm, ze względu na zły stan techniczny, zostanie wyłączony z eksploatacji a w jego miejsce zostanie zaprojektowany nowy z rur PVC lub PP o podwyższonej klasie sztywności, z uwagi na bliskie sąsiedztwo odkrywkowej kopalni glin ogniotrwałych.

Docelowo planowane jest skanalizowanie całego Ruska, które liczy około 400 osób.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro TEXEL ze Świdnicy.
Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 30 czerwca 2016r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Sporządzona dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

  

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER