WYŁONIONO WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W GODZIESZÓWKU

  
 
W dniu 27 kwietnia br. upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzieszówek.

Do przetargu przystąpiło pięciu potencjalnych Wykonawców.
Po zweryfikowaniu złożonych ofert, wyłoniono Wykonawcę zadania, którym jest biuro projektowe TEXEL ze Świdnicy.

Zakres opracowywanej dokumentacji projektowej będzie obejmował sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami zakończonymi studzienką inspekcyjną (maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomości ) dla każdej działki zabudowanej bądź do granicy nieruchomości (bez studzienki) w przypadku działki niezabudowanej.

Lokalizacja studzienek inspekcyjnych będzie indywidualnie uzgadniana przez Wykonawcę projektu z Właścicielem nieruchomości.

Dlatego też prosimy mieszkańców Godzieszówka o współdziałanie z projektantem, tak aby w sposób optymalny zaplanować trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej.

Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji upłynie w dniu 30.11.2016r.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER