POWSTAJE PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MODLĘCINIE

  
 
W dniu 18 maja 2016r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono
Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w miejscowości
Modlęcin, gm. Strzegom

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest biuro TEXEL ze Świdnicy.
Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 15 grudnia 2016r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakres opracowywanej dokumentacji projektowej będzie obejmował sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami zakończonymi studzienką inspekcyjną (maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomości ) dla każdej działki zabudowanej bądź do granicy nieruchomości (bez studzienki) w przypadku działki niezabudowanej.

Lokalizacja studzienek inspekcyjnych będzie indywidualnie uzgadniana przez Wykonawcę projektu z Właścicielem nieruchomości.

Dlatego też prosimy mieszkańców Modlęcina o współdziałanie z projektantem, tak aby w sposób optymalny zaplanować trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER