Generator dymu

  
 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zakupiła zadymiarke kanałową do lokalizowania i sprawdzania poprawności odprowadzania ścieków  z nieruchomości. Urządzenie wytwarza nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego dym, który wprowadzany jest do przewodów kanalizacyjnych.

Wysoka sprawność urządzenia powoduje, że dym rozprzestrzenia się bardzo szybko nawet na bardzo długich odcinakach przewodów.

Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne sprawdzenie legalności sposobu odprowadzenia ścieków z posesji bez konieczności wchodzenia na teren prywatny.
Ponadto zadymiarka wykorzystywana może być do: inwentaryzowania istniejącej sieci, lokalizacji przyłączy jak i wykrywania nieszczelności instalacji bez konieczności prowadzenia wykopów.

Zakupione urządzenie przydatne będzie nie tylko w codziennych czynnościach eksploatacyjnych służb technicznych Spółki ale pozwoli również rozszerzyć zakres świadczonych naszym Odbiorcom usług.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER