Projektowanie sieci wodociągowej w Jaroszowie do Os. Hotele

  
 
Realizowana jest umowa zawarta pomiędzy Spółką WiK w Strzegomiu a Zakładem Projektowania PROJEKT z Wałbrzycha na wykonanie projektu sieci wodociągowej do Os. Hotele i działek przemysłowych w Jaroszowie.

Zakres prac projektowych obejmuje zwodociągowanie przedmiotowego obszaru wzdłuż drogi gminnej, co pozwoli na likwidację istniejącego, będącego w złym stanie technicznym, wodociągu przebiegającego przez teren zakładu JARO.

Termin zakończenia prac projektowych, z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, planowany jest na dzień 15 maja 2017r.

Roboty budowlane będą realizowane w latach 2017 – 2018.

 

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER