Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Bartoszówku II etap

  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek II etap.

Roboty wykonywać będzie firma HYPMAR ze Strzegomia.

Kontynuacja zadania z roku 2015 przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 247,18 mb wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych i inspekcyjnych.
Jako materiał podstawowy zastosowane zostaną rury z tworzywa sztucznego PP-b i PVC o średnicy DN 200 mm i DN 160 mm.

Studzienki kanalizacyjne DN 1200 na sieci wykonane będą z kręgów betonowych, natomiast na teren posesji doprowadzone zostaną studzienki inspekcyjne z PP o średnicy DN 400 mm.

Ścieki z nowo skanalizowanego obszaru Bartoszówka kierowane będą poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną w Bartoszówku i Jaroszowie do Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu.

Wartość zadania 1 890 000,01 zł.

Planowany termin zakończenia budowy 31.10.2017r.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER