Kolejne ulice zostaną zwodociągowane

  
 
W dniu 21 sierpnia 2017r. Spółka podpisała kolejną umowę na rozbudowę urządzeń wodociągowych w Strzegomiu. Tym razem nowe odcinki wodociągów zostaną wybudowane w ul. Agrestowej i Jagodowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót tj. Konsorcjum firm : Lider - P. U. – P. i H. „COM – D” Sp. z o.o., z Jawora, Partner: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,

W wyniku realizacji inwestycji w ul. Agrestowej powstanie około 270,0 mb natomiast w ul. Jagodowej 597,0 mb sieci wodociągowej z rur DN 110 PE PN10 wraz z uzbrojeniem w postaci hydrantów nadziemnych i armaturą odcinającą.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 listopad 2017r.

Koszt robót budowlanych to prawie 539,0 tys. zł brutto.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER