PRACE REMONTOWE PRZY ul. KASZTELAŃSKIEJ
W STRZEGOMIU

  
 
W związku z planowanym remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej w ul. Kasztelańskiej (od wiaduktu do świateł), w dniu 11 września 2017r. Spółka WiK rozpoczęła prace remontowe urządzeń i przyłączy wodociągowych w ww. ulicy.

Zakres prac do wykonania obejmuje wymianę 10 szt. przyłączy wodociągowych, wymianę rurociągu stalowego DN 150 na rurociąg z rur PE DN 160 o długości 60,0 m oraz prace przełączeniowe.

Termin wykonania prac uzgodniony został z zarządcą drogi i uwarunkowany jest koniecznością zakończenia prac prowadzonych przez Spółkę przed rozpoczęciem robót drogowych.

Prowadzone prace mogą powodować dla naszych Odbiorców w rejonie ulic Kasztelańskiej i Wolskiej utrudnienia w postaci chwilowych przerw w dostawie wody lub obniżonego ciśnienia, za co serdecznie przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER