Rusza kolejna inwestycja

  
 
Firma INSTALBUD z Legnicy zrealizuje zadanie pn.” "Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostawy wody dla celów komunalnych oraz p.poż. do Os. Hotele w Jaroszowie."

Wykonawca, wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w ramach podpisanej umowy o roboty budowlane wybuduje sieć wodociągową do Os. Hotele w Jaroszowie.

Według posiadanej dokumentacji projektowej powstanie około 953,0 m wodociągu z rur PE100 PN10 SDR17 de 160x9,5 wraz z montażem armatury odcinającej oraz hydrantów nadziemnych.

Obecnie Os. Hotele w Jaroszowie zasilane jest w wodę z wodociągu wiejskiego przebiegającego przez teren zakładu JARO S.A. Wodociąg ten, ze względu na wiek i stan techniczny charakteryzuje się dużym wskaźnikiem awaryjności.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o budowie nowego wodociągu wraz ze zmianą trasy.

Nowa sieć wodociągowa przebiegać będzie wzdłuż drogi gminnej, z pominięciem terenu JARO, dzięki czemu właściciele działek zlokalizowanych przy ww. drodze będą mieli możliwość podłączenia swoich nieruchomości do wodociągu.

Planowany termin wykonania zamówienia – 30.04.2018r.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER