Modernizacja żeliwnej sieci wodociągowej DN 250

  
 
Spółka Wodociągi i Kanalizacja podpisała umowę na zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej DN 250 żel. metodą krakingu statycznego od SUW w Olszanach do ul. Olszowej w Strzegomiu" 

 

Po raz pierwszy na terenie Gminy Strzegom zastosowany zostanie remont wodociągu metodą krakingu czyli wyburzenia.

Polega ona będzie na przeciąganiu przez istniejący rurociąg DN 250 żeliwo specjalnego typu głowicy rozkruszającej przewód od środka.

W trakcie przeciągania głowicy kruszącej, zniszczone fragmenty starego rurociągu wraz z otaczającym gruntem są rozpychane na boki, a w utworzoną w ten sposób wolną przestrzeń wprowadzana będzie nowa rura DN 315.

Do modernizacji tą metodą użyte zostaną rury PEHD RC + PE PP ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną, która zabezpiecza nowo powstały rurociąg przed uszkodzeniami.

Z punktu widzenia społecznego jest to niezwykle istotna inwestycja ponieważ zmodernizowany rurociąg stanowić będzie kolejną magistralę wodociągową a także zapewni dostawę wody mieszkańcom Strzegomia i 12 wiosek w przypadku awarii magistrali DN 400 PVC.

Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości prawie 3,0 km za kwotę 
1 845 000, 00 zł.

Prace potrwają do maja przyszłego roku.

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER