Bartoszówek skanalizowany w 100%

  
 
W zakładanym terminie tj. 31.10.2017r. ukończone zostało zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek, Gmina Strzegom, etap II”.

W wyniku realizacji tego zadania została wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 1 283,5 mb, dzięki czemu obecnie Bartoszówek jest kolejną miejscowością naszej Gminy skanalizowaną w 100%.

Z nowo skanalizowanej części Bartoszówka ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w roku 2015 w ramach I etapu a stąd, poprzez kanalizację w Jaroszowie, do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu.

Do nowo wybudowanej w II etapie kanalizacji podłączonych zostanie kolejnych 25 nieruchomości tj. około 147 osób.

Budowa z uwagi na znaczne zagłębienie kanalizacji (miejscami do 4,0 m), bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz duży ruch na drodze wojewódzkiej wzdłuż której prowadzone były prace instalacyjne stanowiła nie lada wyzwanie nie tylko dla Wykonawcy robót ale także dla mieszkańców Bartoszówka.

Fachowość i organizacja, współpraca z Wykonawcą oraz cierpliwość mieszkańców Bartoszówka pozwoliły na ukończenie budowy bez większych problemów.

 

 

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER