Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszówku

  
 
Zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, tj. firmę EKO – WOD ze Świdnicy, postępują prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Godzieszówek.

Obecnie budowany jest odcinek kanalizacji tłocznej DN 110 PE, którym ścieki z przepompowni w Godzieszówku będą tłoczone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Tomkowicach.

Inwestycja realizowana będzie do września 2018r.

Planuje się, że po zakończeniu zadania 40 właścicieli będzie miało możliwość podłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Planowana liczba korzystających z kanalizacji wyniesie ok 140 osób.

Spółka prowadzi kolejną inwestycję z myślą zarówno o mieszkańcach naszej Gminy jak i o środowisku w którym żyjemy.

Korzyści, jakie wynikają z odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej są obustronne:

  1. poprawa stanu wód gruntowych i powierzchniowych poprzez ograniczanie wprowadzania ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód lub do ziemi,
  2. likwidacja szamb - podniesienie komfortu życia,
  3. ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych. Koszt odprowadzania ścieków do kanalizacji stanowi około 10 - 15% kosztów wywozu specjalistycznymi samochodami,
  4. wzrost atrakcyjności terenu,
  5. poprawa jakości życia mieszkańców,
  6. .wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

 

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER