Zakończono budowę wodociągu na „Hotelach”
w Jaroszowie

  
 
Zakończono budowę sieci wodociągowej, której celem jest zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Osiedla Hotele w Jaroszowie oraz ochrona p.poż. tego terenu.

Dotychczas Osiedle Hotele zasilane było w wodę z wodociągu wiejskiego przebiegającego przez teren zakładu JARO S.A. 
Wodociąg ten, ze względu na wiek i stan techniczny charakteryzował się dużym wskaźnikiem awaryjności.
Wybudowanie prawie 1,0 km nowego wodociągu o średnicy 160 mm z rur PE umożliwiło zlikwidowanie starej sieci.

Wodociąg został wybudowany wzdłuż drogi gminnej dzięki czemu właściciele działek zlokalizowanych przy tej drodze mogą podłączyć swoje nieruchomości do wodociągu.

Jednocześnie informujemy, że inwestycja ta nie przewidywała budowy odcinków przyłączy wodociągowych do nowych działek, ponieważ zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Natomiast koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne tj. Spółka WiK w Strzegomiu.

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER