Nowy wodociąg w ul. Rybnej i Czarnej w Strzegomiu

  
 

W dniu 14 maca 2018r. Spółka podpisała umowę o roboty budowlane z firmą „Hypmar” na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rybnej i Czarnej w Strzegomiu".

Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową Wykonawca wybuduje sieć wodociągową z rur PE o średnicy 160 mm i 110 mm o łącznej długości 400 mb.

Na sieci zostanie zamontowana armatura odcinająca (zasuwy) oraz hydranty p.poż.

Koniec robót zaplanowano na dzień 15 maja 2018r.

W tym rejonie ul. Rybnej i Czarnej powstało 19 działek budowlanych.
W lipcu 2010r. na zlecenie Gminy Strzegom opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – działki 22/1, 33/3 43/3 ul. Rybna i Czarna, Strzegom”.

Mając na uwadze to, że w roku 2012 Gmina Strzegom wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 190,0 mb zasadnym jest również budowa sieci wodociągowej.
Dzięki temu kolejna część miasta Strzegomia będzie posiadać pełną infrastrukturę związaną z odprowadzaniem ścieków i dostawą wody.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER