Zmodernizowano 3,0 km żeliwnej sieci wodociągowej DN 250

  
 
Zrealizowane zostało zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej DN 250 żel. metodą krakingu statycznego od SUW w Olszanach do ul. Olszowej w Strzegomiu”.

Prace przebiegały bez większych problemów, dlatego też zostały wykonane i ukończone zgodnie z podpisaną Umową na roboty budowalne.

Wykonawcą robót była firma HYPMAR z Modlęcina.

Wartość zadania to kwota 1 845 000, 00 zł.

W miejsce starego żeliwnego rurociągu DN 250 przeciągnięty został nowy rurociąg DN 315 z rur PEHD RC + PE PP ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną, która zabezpiecza nowo powstały rurociąg przed uszkodzeniami.

Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji pozyskaliśmy nowy odcinek kolejnej magistrali o długości 3,0 km, która zapewni dostawę wody mieszkańcom Strzegomia i 12 wiosek w przypadku awarii magistrali DN 400 PVC.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER