Uruchomiono nową studnię 2A na ujęciu wód podziemnych w Olszanach

  
 
Na ujęciu wód w Olszanach, z którego w wodę zaopatrywane jest miasto Strzegom oraz: Olszany, Stanowice, Grochotów, Międzyrzecze, Stawiska, Granica, Modlęcin, Morawa, Wieśnica, Graniczna, Skarżyce i Tomkowice uruchomiono nowo odwierconą studnię głębinową.

Studnia 2A jest studnią awaryjną dla istniejącej studni nr 2, która eksploatowana jest od 25 lat. Długotrwała eksploatacja spowodowała znaczny spadek jej wydajności.
Ponadto pojawiały się awarie zmuszające do wyłączania studni, co sprawiało utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu ujęcia wody.

Nowo wykonana studnia ma głębokość 47,5 m i wydajność eksploatacyjną Qeks. – 50,0 m3/h. Nowo odwiercona studnia 2a przejmie funkcję studni podstawowej eksploatacyjnej, natomiast studnia nr 2 - funkcję studni awaryjnej.

Uruchomienie kolejnej studni pozwoli zabezpieczyć odpowiednie ilości wody dla mieszkańców zwłaszcza teraz, w okresie letnim kiedy to przy wysokich temperaturach powietrza wzrasta zużycie wody.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER