O FIRMIE

  
 
Ogólne informacje o Spółce

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wstępując we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.
Firma Spółki brzmi Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą Spółki jest miasto Strzegom.

Adres spółki:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wesoła 7,
58-150 Strzegom,
e-mail: wik@wik.strzegom.pl 

  • wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000241233,
      
  • w całości pokryty kapitał zakładowy: 55.354.900 zł
     
  • REGON: 020134699 
     
  • NIP: 8842555493
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER