OBIEKTY

  
 
STACJA UZDATNIANIA WODY W OLSZANACH
 


SUW OLSZANY


BUDYNEK NAPOWIETRZALNI

 

1. Krótki opis technologii uzdatniania wody:

Woda surowa pobierana jest ze studni głębinowych (7 szt.) i podawana jest na 4 wieże ociekowe w komorze napowietrzania. Napowietrzona woda gromadzona jest w zbiorniku reakcji pod wieżami, skąd tłoczona jest na 4 filtry pośpieszne (I stopień filtracji), a następnie na 2 filtry pośpieszne stanowiące II stopień filtracji. Po przefiltrowaniu woda magazynowana jest w zbiorniku wody czystej skąd tłoczona jest do sieci.


FILTRY POŚPIESZNE PIERWSZY 
STOPIEŃ FILTRACJI
 


FILTRY POŚPIESZNE DRUGI 
STOPIEŃ FILTRACJI
 


HALA POMP
 


ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ
 


ZESTAW HYDROFOROWY


ZESTAW HYDROFOROWY

 

Uzdatniona woda spełnia wymogi wody do picia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

2. Zaopatrywane miejscowości:

Z wyżej wymienionego ujęcia zaopatrywane są następujące miejscowości:

 • Strzegom,
 • Olszany,
 • Stanowice,
 • Grochotów,
 • Międzyrzecze,
 • Stawiska,
 • Granica,
 • Modlęcin,
 • Morawa,
 • Wieśnica,
 • Graniczna,
 • Skarżyce,
 • Tomkowice.

3. Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu:

20.209 w tym miasto Strzegom 16.394 osób oraz z gminy Jaworzyna Śl. 331 osób w miejscowości Pasieczna (sprzedaż hurtowa wody).

4. Posiadane pozwolenia wodnoprawne:

Ujęcie w Olszanach posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w łącznej ilości Qśrd = 5250 m3/h. Wydajność rzeczywista 3.635 m3/d*, w tym miasto Strzegom 2.387 m3/d*.
*średnia z roku 2014

5. Długość sieci wodociągowej rejonu dystrybucji SUW w Olszanach 116,4 km, w tym:

 • sieć przesyłowa 31,6 km, w tym dla miasta Strzegomia 16,8 km;
 • sieć rozdzielcza 91,3 km, w tym dla miasta Strzegomia 53,1 km.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER