PRZEJMOWANIE URZĄDZEŃ WOD-KAN

  
 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu


WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEJĘCIE WYBUDOWANEGO URZĄDZENIA WODOCIAGOWEGO i/lub URZĄDZENIA KANALIZACYJNEGO*

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI

Protokół zdawczo - odbiorczy urządzeń wod-kan

Ocena wniosku o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan

 

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER