USŁUGI

  
 
Wykaz świadczonych usług przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu

1. Roboty instalacyjne:

  • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych
  • wpięcie do sieci, usuwanie awarii na sieci wodno - kanalizacyjnej
  • montaż zestawu wodomierzowego

2. Usługi techniczne i odbiory:

  • wydawanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan
  • odbiory przyłączy wodno-kanalizacyjnych

3. Czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej.
4. Usługi sprzętowo-transportowe.

Opłata za w/w usługi - wg kosztorysu opracowanego na podstawie katalogów norm rzeczowych i kalkulacji indywidualnych. 

 

 PLIKI DO POBRANIA:


   

CENNIK USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH
WG STAWEK GODZINOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2016 r.

   

CENNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH DO AUTOMATYCZNEJ STACJI ZLEWNEJ
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRZEGOMIU  

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER