Dzisiejszy dzień to:  
użytkownicy ONLINE: 

A A A

  

  

AKTUALNOŚCI

   

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI RUSKO


   

 

 

W związku z małym przyrostem wykonanych podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przypomina o konieczności wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko.

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko” zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020:
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest niezwłoczne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Powyższe ma bezpośredni wpływ na spełnienie celu operacji i rozliczenia uzyskanej dotacji.

W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Spółka jako Beneficjent zadania narażona zostanie na utratę dofinansowania w formie dotacji, natomiast koszty za budowę kanalizacji sanitarnej poniosą mieszkańcy.

W wyniku realizacji tej inwestycji zostanie osiągnięty cel, tj. poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej we wsi Rusko (obszar wiejski) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej, zapewniającej dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki w zakresie odprowadzania ścieków.

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania przez mieszkańców Gminy Strzegom, na obszarach nowo skanalizowanych z uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom. Informacji w sprawie dofinansowania udziela Urząd Miejski w Strzegomiu. 

 

 

  

    

 |  do góry  |

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Copyright © Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Strzegom - Wszelkie prawa zastrzeżone