AKTUALNOŚCI


INFORMACJA
DOTYCZĄCA ODPOWIETRZENIA I EKSPLOATACJI PIONÓW KANALIZACYJNYCH W BUDYNKACH

22.11.2017 

Przenikanie nieprzyjemnych zapachów ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych nie powinno mieć miejsca w przypadku prawidłowo wykonanej i szczelnej instalacji kanalizacyjnej w budynku. 
Poniżej przedstawiamy kilka zasad należytego wykonania i eksploatacji wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: 

| więcej ... |


Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszówku

21.11.2017 

Zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, tj. firmę EKO – WOD ze Świdnicy, postępują prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Godzieszówek.
Obecnie budowany jest odcinek kanalizacji tłocznej DN 110 PE, którym ścieki z przepompowni w Godzieszówku będą tłoczone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Tomkowicach.

| więcej ... |


Informacja dla mieszkańców Bartoszówka

21.11.2017 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Bartoszówku istnieje możliwość podłączenia budynków objętych Etapem II do nowo wybudowanej sieci. 

| więcej ... |


Bartoszówek skanalizowany w 100%

16.11.2017 

W zakładanym terminie tj. 31.10.2017r. ukończone zostało zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek, Gmina Strzegom, etap II”.
W wyniku realizacji tego zadania została wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 1 283,5 mb, dzięki czemu obecnie Bartoszówek jest kolejną miejscowością naszej Gminy skanalizowaną w 100%.

| więcej ... |


Modernizacja żeliwnej sieci wodociągowej DN 250  

07.11.2017 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja podpisała umowę na zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej DN 250 żel. metodą krakingu statycznego od SUW w Olszanach do ul. Olszowej w Strzegomiu". Po raz pierwszy na terenie Gminy Strzegom zastosowany zostanie remont wodociągu metodą krakingu czyli wyburzenia. 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE

26.10.2017 

Rada Nadzorcza Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu, 58-150 Strzegom ul. Wesoła 7, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania oraz sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzegomiu za lata 2017 i 2018.

| więcej ... |


Nowa elewacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rusku

20.10.2017 

Po remoncie urządzeń do pobierania i uzdatniania wody wewnątrz budynku SUW – u przyszedł czas na odnowienie również ścian zewnętrznych. W bieżącym miesiącu ukończony został remont elewacji, dzięki czemu obiekt zyskał nowy, estetyczny wygląd.

| więcej ... |


Rusza kolejna inwestycja

29.09.2017 

Firma INSTALBUD z Legnicy zrealizuje zadanie pn.” "Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostawy wody dla celów komunalnych oraz p.poż. do Os. Hotele w Jaroszowie."
Wykonawca, wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w ramach podpisanej umowy o roboty budowlane wybuduje sieć wodociągową do Os. Hotele w Jaroszowie.

| więcej ... |


Nowe prawo wodne. Za wodę zapłacimy jednak więcej
Źródło : money.pl , 19.09.2017 r.

21.09.2017 

Opłaty będą jednak stopniowo wzrastały. To nie są kwoty wielkie dla obywateli - zapewnił wiceszef Ministerstwa Środowiska Mariusz Gajda w Gliwicach. Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowe Prawo wodne, które wprowadza opłaty za pobór wody m.in. dla energetyki, przedsiębiorców czy rolników.

| więcej ... |


PRACE REMONTOWE PRZY ul. KASZTELAŃSKIEJ W STRZEGOMIU

15.09.2017 

W związku z planowanym remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej w ul. Kasztelańskiej (od wiaduktu do świateł), w dniu 11 września 2017r. Spółka WiK rozpoczęła prace remontowe urządzeń i przyłączy wodociągowych w ww. ulicy.

Zakres prac do wykonania obejmuje wymianę 10 szt. przyłączy wodociągowych, wymianę rurociągu stalowego DN 150 na rurociąg z rur PE DN 160 o długości 60,0 m oraz prace przełączeniowe.

| więcej ... |


Powstanie nowy odwiert na SUW w Olszanach 

31.08.2017 

W dniu 31 sierpnia 2017r. Spółka WiK w Strzegomiu zawarła umowę o roboty geologiczne i wiertnicze z firmą Waldemar Kucab Bruno Zakład Studniarski z Wrocławia na wykonanie studni awaryjnej nr 2A dla studni 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w Olszanach.
W związku z zaobserwowanym spadkiem wydajności jednej z kluczowych studni na SUW w Olszanach, Spółka na początku br. podjęła działania, których głównym celem jest zapewnienie rezerwy wody surowej oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie produkcji wody dla miasta Strzegomia i 12 miejscowości naszej gminy.

| więcej ... |


OFERTA PRACY 

23.08.2017 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zatrudni pracownika na stanowisku Mistrz Sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne związane ze specyfiką pracy;
 2. minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 3. mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wod. – kan. i sieci;
 4. wiedza z zakresu budowy oraz działania maszyn, urządzeń i technologii wykorzystywanych w gospodarce wodno – ściekowej;
 5. biegła obsługa komputera, w tym MS Excel w stopniu min. średnim;
 6. prawo jazdy kat. B;
 7. sumienność i odpowiedzialność;
 8. dyspozycyjność, w tym pełnienie dyżurów domowych w okresach dwutygodniowych;
 9. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 10. umiejętność pracy w zespole;

Kolejne ulice zostaną zwodociągowane 

23.08.2017 

W dniu 21 sierpnia 2017r. Spółka podpisała kolejną umowę na rozbudowę urządzeń wodociągowych w Strzegomiu. Tym razem nowe odcinki wodociągów zostaną wybudowane w ul. Agrestowej i Jagodowej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót tj. Konsorcjum firm : Lider - P. U. – P. i H. „COM – D” Sp. z o.o., z Jawora, Partner: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,

| więcej ... |


Ruszają roboty budowlane 

14.07.2017 

W dniu 14 lipca Spółka Wodociągi i Kanalizacja podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Godzieszówek. 
Wykonawcą robót budowlanych jest firma EKO – WOD ze Świdnicy.

W wyniku realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 4,14 km, w tym :

 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 i DN 200 – 1,71 km,
 • sieć kanalizacji tłocznej –2,43 km,
 • przepompownia ścieków we wsi Godzieszówek – 1 szt.

| więcej ... |


Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Bartoszówku
II etap 

11.07.2017 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek II etap.
Roboty wykonywać będzie firma HYPMAR ze Strzegomia.
Kontynuacja zadania z roku 2015 przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 247,18 mb wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych i inspekcyjnych.

| więcej ... |


Informacja o awarii w dniu 14 czerwca 2017 r. 

16.06.2017 

W dniu 14 czerwca 2017 r. doszło do awarii głównej magistrali wodociągowej o średnicy 400 mm przesyłającej wodę pitną ze stacji uzdatniania wody w Olszanach do Strzegomia. Awaria usuwana była w godzinach popołudniowych i nocnych.

| więcej ... |


Zakończono wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Ignacego Paderewskiego i Jana Matejki w Strzegomiu

14.06.2017 

W związku z planowanym przez Gminę Strzegom remontem nawierzchni w ul. Ignacego Paderewskiego i Jana Matejki w Strzegomiu, Spółka Wodociągi i Kanalizacja zakończyła prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych w ww. ulicach.

| więcej ... |


Projektowanie sieci wodociągowej w Jaroszowie do Os. Hotele

29.03.2017 

Realizowana jest umowa zawarta pomiędzy Spółką WiK w Strzegomiu a Zakładem Projektowania PROJEKT z Wałbrzycha na wykonanie projektu sieci wodociągowej do Os. Hotele i działek przemysłowych w Jaroszowie. Zakres prac projektowych obejmuje zwodociągowanie przedmiotowego obszaru wzdłuż drogi gminnej, co pozwoli na likwidację istniejącego, będącego w złym stanie technicznym, wodociągu przebiegającego przez teren zakładu JARO.

| więcej ... |


Zakończono wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu

29.03.2017 

W związku z planowanym przez Gminę Strzegom remontem nwierzchni w ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu, Spółka Wodociągi i Kanalizacja zakończyła prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych w ww. ulicy.

| więcej ... |Nadchodzą niskie temperatury powietrza

03.01.2017 

W związku z prognozami pogody, które od czwartku (5.01.) przewidują gwałtowny spadek temperatury do minus 15oC w nocy z piątku na sobotę (06.01./07.01.) Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zwraca się z prośbą do wszystkich Odbiorców naszych usług o należyte zadbanie o instalację wod. – kan. przed działaniem niskich temperatur.

| więcej ... |


KOMUNIKAT
Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujących od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018r.

02.01.2017 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ogłasza zatwierdzone Uchwałą
Nr 117/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom obowiązujące od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r.

 

 

 Lp

 

      Grupa taryfowa

 

                       Rodzaj usługi

 

Cena netto

Cena brutto

zawierająca podatek VAT

  1

                 2

                                  3

           4

        5

 

 1.

 

Gospodarstwa domowe,

jednostki oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

 

   Dostawa wody

                          

   3,45 zł/m³

 

   3,73 zł/m³

 

   Odprowadzanie ścieków

                       

   5,61 zł/m³

 

   6,06 zł/m³

 

 

  2.

 

Inni odbiorcy

 

    Dostawa wody

 

                   

   3,98 zł/m³

 

   4,30 zł/m³

 

Odprowadzanie ścieków*

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 nie wyższej niż 400 mg  02/l – opłata podstawowa

 

 

 

    6,00 zł/m³

 

 

 

   6,48 zł/m³

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 powyżej 400mg  02/l – opłata dodatkowa

 

 

1,60 zł/kg

BZT5

 

 

1,73 zł/kg

BZT 5

 

  3.

 

Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych

 

  Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za okres rozliczeniowy

 

       3,00 zł

 

   3,24 zł

 

Zgodnie z art.24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska Uchwałą Nr 116/16 z dnia 29 grudnia 2016r. udzieliła gospodarstwom domowym , jednostkom oświaty , służby zdrowia i straży pożarnych dopłatę do ceny:

 • - ścieków - 0,18 zł/m3 (netto) z VAT - 0,19 zł/m3

Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców uwzględniające wyżej wymieniona dopłatę.

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych , jednostek oświaty , służby zdrowia i straży pożarnych

Jm

Cena netto

Cena z podatkiem VAT

Dostawa wody

zł/m3

3,45

3,73

Odprowadzanie ścieków

zł/m3

5,43

5,87

Łącznie

zł/m3

8,88

9,60

 


Przyjaciel Szkoły oraz Przyjaciel Seniora

29.12.2016 

Miło nam poinformować, że w miesiącu grudniu br. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu otrzymała dwa zaszczytne tytuły: Przyjaciel Szkoły oraz Przyjaciel Seniora.
Serdecznie dziękujemy Panu Robertowi Wójtowiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz Pani Annie Jarosińskiej Kierownikowi Dziennego Domu Pobytu „Senior – Wigor” w Strzegomiu za te szczególne wyróżnienia.

| więcej ... |


Monitoring wizyjny Stacji uzdatniania Wody w Żelazowie 

20.12.2016 

Od dnia 16 grudnia 2016r. teren Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie jest pod stałym monitoringiem wizyjnym. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z modernizacją technologii i przebudową budynku stacji zamontowanych zostało 5 kamer przemysłowych.

| więcej ... |


Zakończono prace budowlane na Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie 

19.12.2016 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zakończyła długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję dotyczącą modernizacji technologii uzdatniania wody na stacji w Żelazowie. W dość krótkim terminie realizacji tj. od 30 marca 2016r. do 15 października 2016r. dokonano modernizacji nie tylko ciągu technologicznego ale również przebudowano budynek Stacji wraz z pomieszczeniami dozowania reagentów, które obecnie spełniają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

| więcej ... |


Zakończenie budowy w Jaroszowie  

16.12.2016 

W dniu 30 listopada 2016r. zakończono zadanie pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jaroszowie do osiedla domków jednorodzinnych, gmina Strzegom”. Dzięki wybudowaniu łącznie 341,0 mb sieci wodociągowej DN 90 i DN 40 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, przy drodze powiatowej w kierunku na Żarów, posiadają pełną infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE 

05.12.2016 

Mamy do zaoferowania stalowy zbiornik ciśnieniowy na wodę o pojemności 9,0 m3. Stan bardzo dobry. W przypadku zainteresowana zakupem prosimy o kontakt. 

| więcej ... |


Generator dymu 

22.11.2016 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zakupiła zadymiarke kanałową do lokalizowania i sprawdzania poprawności odprowadzania ścieków  z nieruchomości. Urządzenie wytwarza nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego dym, który wprowadzany jest do przewodów kanalizacyjnych.

| więcej ... |


WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W ULICACH PADEREWSKIEGO I MATEJKI W STRZEGOMIU 

18.11.2016 

W związku z planowaną przez Gminę Strzegom w roku 2017 przebudową nawierzchni ulic Paderewskiego i Matejki, Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu rozpoczęła prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych w ww. ulicach.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE 
DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI BARTOSZÓWEK, KTÓRZY BĘDĄ PRZYŁACZANI DO SIECI KANALIZACJI SANIATRNEJ W II ETAPIE 

07.11.2016 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że trwają prace związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie budowy zadania pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI BARTOSZÓWEK - ETAP II. Termin składania wniosków upływa w dniu 07.12.2016 r.

| więcej ... |


Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jaroszowie 

02.11.2016 

W dniu 24 października 2016r. rozstrzygnięto przetarg publiczny na zadanie pn. „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jaroszowie do osiedla domków jednorodzinnych, gmina Strzegom”.
Na powyższy przetarg wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma WODROL z Kiełczowa.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE  

14.10.2016 

Rada Nadzorcza Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.

| więcej ... |


Odnowiony budynek Przepompowni wody przy skrzyżowaniu ulic Promenady i Kościuszki w Strzegomiu  

27.09.2016 

Przy okazji trwających inwestycji Gminnych pn. „Przebudowa dróg w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374” Spółka Wodociągi i Kanalizacja dokonała nie tylko modernizacji urządzeń wodociągowych w obrębie istniejącej przepompowni wody, ale również przeprowadziła remont zewnętrznej elewacji budynku.

| więcej ... |


Na Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem  

04.08.2016 

Na półmetku znajduje się remont czynnej stacji wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody w Żelazowie. W wyniku przeprowadzonych dotychczas robót zlikwidowano pomieszczenie socjalne, a także przebudowano pomieszczenie sanitariatu.
Wewnątrz budynku postawiono nowe ścianki działowe, tak aby pomieszczenia dozowania reagentów spełniały obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

| więcej ... |


Opłaty za wodę-artykuł „Gazety Prawnej”  

28.07.2016 

Opłaty

Największe podwyżki opłat za wodę czekają mieszkańców Czempina, najniższe – Tarnobrzegu. Wzrosną one odpowiednio o 28,6% i 11,9% W Warszawie stawki będą wyższe o 18,3%, a w Gdańsku – o 14,2%.
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie sprawdziła, jaki skutek dla mieszkańców przyniesie nowa ustawa – Prawo wodne, proponowana przez Ministerstwo Środowiska, którą jeszcze w tym miesiącu ma się zająć Rada Ministrów.

| więcej ... |


POWSTAJE PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MODLĘCINIE  

08.07.2016 

W dniu 18 maja 2016r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w miejscowości Modlęcin, gm. Strzegom

| więcej ... |


DWA DYSTRYBUTORY WODY PITNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W STRZEGOMIU  

14.06.2016 

W dniu 24 maja 2016r. Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu przekazał dwie fontanny wody pitnej uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu. Urządzenia zostały zamontowane w budynku głównym oraz w hali sportowej zapewniając dostęp do czystej wody pitnej w nieograniczonej ilości z zachowaniem niezbędnych zasad higieny wszystkim osobom przebywającym w budynkach.

| więcej ... |


Prace budowlane rozpoczęte  

17.05.2016 

W dniu 30 marca 2016r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zawarła umowę z konsorcjum firm: FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie zadania pn.:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie, gm. Strzegom”.

| więcej ... |


WYŁONIONO WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ W GODZIESZÓWKU

06.05.2016 

W dniu 27 kwietnia br. upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzieszówek.

| więcej ... |


KONCEPCJA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU

26.04.2016 

Oczyszczalnia ścieków w Rusku została wybudowana na podstawie projektu opracowanego w czerwcu 1988 r. i liczy sobie ok. 25 lat. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z technologią opartą na metodzie złoża biologicznego. Ze względu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rusku oraz z powodu wyeksploatowania obiektu i urządzeń zachodzi konieczność zmodernizowania i rozbudowy istniejącej Oczyszczalni.

| więcej ... |


PROJEKTOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W RUSKU

20.04.2016 

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Rusko. 
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanej dotychczas części wsi Rusko wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni.
Obecnie na oczyszczalnię ścieków w Rusku ścieki doprowadzane są kolektorem kamionkowym O 300 z osiedla mieszkaniowego, budynków położonych na trasie kolektora, a także z warsztatów mechanicznych kopalni Stanisław należącej do „JARO” S.A oraz ze świetlicy wiejskiej.

| więcej ... |


Informacja dla mieszkańców: RUSKA, GODZIESZÓWKA ORAZ MODLĘCINA 

20.04.2016 

Spółka WiK w Strzegomiu zwraca się z prośbą do Państwa o wyrażanie zgody na wejście na teren nieruchomości na etapie opracowywania dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej. Nie wyrażenie zgody na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości będącej Państwa własnością skutkować będzie tym, że w zakresie projektu uwzględniony zostanie tylko odcinek sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzony do granicy nieruchomości (bez studzienki inspekcyjnej).

| więcej ... |


Prace remontowe przy ul. Promenady w Strzegomiu

14.04.2016 

W związku z rozpoczętą inwestycją Gminną pn. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374” Spółka Wodociągi i Kanalizacja w dniu 13 kwietnia 2016r. przystąpiła do modernizacji urządzeń wodociągowych w obrębie przepompowni wody zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Promenada.

| więcej ... |


INFORMACJA

12.04.2016 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że w miejscowościach: Żółkiewka "Wiatrak", Strzegom ul. Widokowa i ul. Niepodległości (od numeru 13A wzwyż (numery nieparzyste) i od numeru 16 wzwyż (numery parzyste)) została wybudowana grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej.

| więcej ... |


Koniec budowy kanalizacji sanitarnej 

12.04.2016 

W dniu 31 marca 2016r. zakończono roboty budowalne i przekazano do użytkowania zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak”. Inwestycja zrealizowana została zgodnie z Umową w terminie od 24 sierpnia 2015r. do 31 marca 2016r. za kwotę 697,0 tys. zł netto. Łącznie wybudowano 2 482 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 i DN 160 PVC.

| więcej ... |


RÓŻNICE WODOMIERZOWE

05.04.2016 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu przypomina Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych, że rozliczanie kosztów zużytej wody oparte jest o zawartą umowę i obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej. Podstawą do wystawienia faktury są wskazania licznika głównego posiadającego ważną cechę legalizacyjną.

| więcej ... |


Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie

15.03.2016 

Niebawem rozpoczną się prace budowlane związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie, z której zaopatrywanych w wodę jest siedem miejscowości naszej Gminy tj. Żelazów, Żółkiewka, Kostrza, Rogoźnica, Goczałków, Goczałków Górny oraz Godzieszówek.

| więcej ... |


Dwie fontanny wody pitnej w Zespole Szkół w Strzegomiu

02.03.2016 

W dniu 24 lutego 2016r. Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu przekazał dwie fontanny wody pitnej uczniom Zespołu Szkół w Strzegomiu. Inicjatorami pomysłu zainstalowania w placówce poidełek była Rada Rodziców oraz Pan Robert Wójtowicz Dyrektor szkoły.

| więcej ... |KOMUNIKAT
Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujących od 1 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r.

14.01.2016 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ogłasza zatwierdzone Uchwałą Nr 118/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom obowiązujące od dnia 1 lutego 2016r. do dnia 31stycznia 2017r.

 

  L.p.

       Grupa taryfowa

                        Rodzaj usługi

 Cena netto

Cena brutto

zawierająca podatek VAT

  1

                 2

                                  3

           4

        5

 

 1.

 

Gospodarstwa domowe,

jednostki oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

 

   Dostawa wody

                          

   3,43 zł/m³

 

   3,70 zł/m³

 

   Odprowadzanie ścieków

                       

   5,60 zł/m³

 

   6,05 zł/m³

 

 

  2.

 

Inni odbiorcy

     Dostawa wody

   3,90 zł/m³

   4,21 zł/m³

 

Odprowadzanie ścieków

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 nie wyższej niż 400 mg  02/l – opłata podstawowa

 

 

 

 

    5,94 zł/m³

 

 

 

 

   6,42 zł/m³

Przy wysokości wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wyrażonego w BZT5 powyżej 400mg  02/l – opłata dodatkowa

 

 

 

1,56 zł/kg

BZT5

 

 

 

1,68 zł/kg

BZT 5

 

  3.

Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych

  Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za okres rozliczeniowy

 

       2,90 zł

 

   3,13 zł

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy o z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 117/15 z dnia 29 grudnia 2015r. udzieliła gospodarstwom domowym, jednostkom oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych dopłatę do ceny:

 • ścieków - 0,42 zł/m3 (netto) z VAT - 0,45 zł/m3

Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców uwzględniające wyżej wymienioną dopłatę.

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych, jednostek oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

Jm

Cena netto

Cena z podatkiem VAT

Dostawa wody

zł/m3

3,43

3,70

Odprowadzanie ścieków

zł/m3

5,18

5,60

Łącznie

zł/m3

8,61

9,30

 

 


Odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu.” 

05.01.2016 

Dnia 15 grudnia 2015 r. nastąpił końcowy odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu.” 
Zadanie zostało wykonane w okresie od 06.11.2015 r. do 15.12.2015r. przez Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o., za kwotę 119 560,48 zł netto.

| więcej ... |


Odbiór zadania pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogoźnickiej w miejscowości Goczałków, Gmina Strzegom” 

04.01.2016 

Zgodnie z zawartą w dniu 06 listopada 2015 r. umową pomiędzy Zamawiającym tj. Spółką WiK a Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy, w dniu 15 grudnia 2015 r. nastąpił końcowy odbiór zadania pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogoźnickiej w miejscowości Goczałków, Gmina Strzegom” za kwotę 51 750,78 zł netto.

| więcej ... |


WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakończyła zadanie pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. Granica, Goczałków Górny, Bartoszówek" 

04.01.2016 

Z końcem grudnia 2015 r. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakończyła zadanie pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. Granica, Goczałków Górny, Bartoszówek" z udziałem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Strzegom w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych podłączenia.

| więcej ... |


Wyłoniono Wykonawcę studni awaryjnej nr 11B dla studni nr 11A na ujęciu wód podziemnych w Olszanach   

04.01.2016 

W dniu 29 grudnia 2015r. w wyniku przetargu publicznego wyłoniono Wykonawcę studni awaryjnej nr 11B dla studni nr 11A na ujęciu wód podziemnych w Olszanach. 
Prace, których wartość wg oferty Wykonawcy wynosi 101 tys. zł netto, potrwają do 15 lutego 2016r. a wykonywać je będzie Zakład Studniarski BRUNO z Wrocławia. Studnia awaryjna 11B odwiercona zostanie w odległości około 12-15 m na północny-zachód od studni 11A.

| więcej ... |


Wybrano wykonawcę zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu”.   

16.11.2015 

Dnia 26.10.2015r. wyłoniono w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej w Strzegomiu”. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC o długości około 289,00 mb wraz z odcinkami ks DN 160 PVC o długości 111,80 mb. Odcinki doprowadzone zostaną na teren nieruchomości i zakończone studniami inspekcyjnymi w odległości ok. 3,0 m od granicy działki. 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE 

27.10.2015 

Rada Nadzorcza Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, 
58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7 
 
z a p r a s z a 

uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.
 

| więcej ... |


Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i na terenie wsi Żółkiewka – Wiatrak  

27.10.2015 

W wyniku postępowania przetargowego Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu wyłoniła Wykonawcę zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka „Wiatrak”.

Wykonawcą ww. robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy.

| więcej ... |


Trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Osiedle w Goczałkowie

14.07.2015 

Ku końcowi zbliża się inwestycja pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle w Goczałkowie".
W ramach ww. zadania wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej DN110 PE o długości 219,20 mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200/160 PVC o łącznej długości 255,10 mb.

| więcej ... |


Zakończono budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Bartoszówku 

10.07.2015 

Dnia 24 czerwca 2015r. nastąpił końcowy odbiór i przekazanie do użytkowania inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek - etap I".  
Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków unijnych, w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

| więcej ... |


Podpisano umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle w Goczałkowie”.

02.06.2015 

W dniu 29 maja 2015r. Spółka WiK w Strzegomiu podpisała umowę na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle w Goczałkowie”. W ramach ww. zadania wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej DN110 PE o długości 219,20 mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200/160 PVC o łącznej długości 255,10 mb.

| więcej ... |


MODERNIZACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STACJI W ŻELAZOWIE

26.03.2015 

W dniu 24.03.2015r. została podpisana Umowa pomiędzy Spółką WiK w Strzegomiu a Panem Wojciechem Jędrzejczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „VITARO”, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 11e/39 o wykonanie prac projektowych.

| więcej ... |


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że w dniu 03 marca 2015r. została zawarta umowa na zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 pn.

 

"BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI BARTOSZÓWEK - ETAP 1"

13.03.2015 

Wykonawcą zadnia jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "Com-D" Sp. z o.o., 59-400 Jawor - Lider oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Rolne "Sady Dolne" Sp. z o.o, 59-420 Bolków - Partner.

Planowany termin zakończenia robót 20.05.2015 r.
I etap zadania obejmuje budowę ok. 3142,40 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, cierpliwość oraz współpracę ze Spółką i Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji.


INFORMACJA 

13.03.2015 

Informujmy, że w związku koniecznością przeprowadzenia konserwacji pomp tłocznych na stacji uzdatniania wody w Olszanach mogą wystąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Strzegomia i okolic w dniu 17.03.2015 r. (wtorek) od godziny 9:00 do 13:00.

Podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie studni zastępczej nr 4z na terenie ujęcia wód podziemnych w Olszanach” 

04.03.2015 

18 lutego br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie studni zastępczej nr 4z na terenie ujęcia wód podziemnych w Olszanach”. Wykonawcą jest firma BRUNO Zakład studniarski z Wrocławia. Trwające obecnie prace zostaną ukończone do dnia 30 kwietnia br.

Nowo odwiercona studnia 4z zastąpi uszkodzoną, przedwojenną studnię 4 st i po uzyskaniu pozytywnych wyników hydrogeologicznych stanowić będzie jedną z podstawowych studni zapewniających ciągłość dostaw wody mieszkańcom: Strzegomia, Olszan, Stanowic, Grochotowa, Międzyrzecza, Stawisk, Granicy, Modlęcina Małego, Morawy, Wieśnicy, Granicznej, Skarżyc oraz Tomkowic.

| więcej ... |


ZAWIADOMIENIE

17.11.2014 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu zawiadamia odbiorców wody z terenu miasta Strzegomia oraz z miejscowości: Olszany, Stanowice, Międzyrzecze, Morawa, Skarżyce, Stawiska, Granica, Tomkowice i Graniczna, że w dniach od 18 listopada do 21 listopada 2014r. będą przeprowadzane prace konserwacyjne studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w Olszanach.

W związku z powyższym mogą występować spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zarząd WiK Sp. z o. o. w Strzegomiu.


Nieprzyjemne zapachy w Strzegomiu i okolicy nie pochodzą z strzegomskiej Oczyszczalni Ścieków

09.09.2014 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu informuje, że rozprzestrzeniające się od pewnego czasu nieprzyjemne zapachy w Strzegomiu i okolicy nie pochodzą z strzegomskiej Oczyszczalni Ścieków.

Obecnie nie prowadzimy na terenie Oczyszczalni żadnych prac, które mogłyby w jakikolwiek sposób powodować uciążliwość zapachową.

Zastosowana nowoczesna technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, które poddawane są procesowi fermentacji metanowej w zamkniętej komorze fermentacyjnej ogranicza do minimum uciążliwość zapachową na terenie jak i w bliskim sąsiedztwie Oczyszczalni.

Osady ściekowe nie są obecnie wywożone z terenu Oczyszczalni.


OŚWIADCZENIE

21.08.2014 

Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu wydane w związku z artykułem prasowym tygodnika Nasze Miasto Strzegom pod tytułem:
"Teraz miarka się przebrała" z dnia 20 sierpnia 2014 roku.
 1. Oświadczamy, że wszystkie czynności dotyczące rozliczania różnic ilości wody dostarczonej do nieruchomości pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy zamontowanych w mieszkaniach są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z roku 2006, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).
   
 2. Stosowane przez Spółkę wodomierze główne będące opomiarowaniem ilości dostarczanej wody spełniają wymagania Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) i nabywane są od dostawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
   
 3. Przyczyny powstawania różnic wodomierzowych zostały szczegółowo wyjaśnione w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację nr 1111 pana posła Wiesława Suchowiejki, znak SPS-023-1111/12 w sprawie zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych. (tekst pisma dostępny na stronie internetowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej lub w sekretariacie Spółki na ul. Wesołej 7 w Strzegomiu).

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0D43F858 

Zarząd Spółki
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu


Trwają prace w Jaroszowie

20.08.2014 

Rozpoczęły się prace związane realizacją zadania pn.:" Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jaroszowie (dz. nr 362/30, 530/10, 530/1)".  
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca ww. robót tj. firma Zbigniew Wysoczański, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "DRÓG - ZIEM" ze Stanowic. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC o łącznej długości 165 mb.
Planowany termin zakończenia 30.09.2014r.

Końcowy odbiór zadania pn. „Budowa pompowni wody w Goczałkowie (ul. Osiedle, dz. nr 266, 267, 269) w celu podniesienia ciśnienia wody na terenie wsi Goczałków Górny w Gminie Strzegom.”

01.08.2014 

Zgodnie z zawartą w dniu 21 maja 2014r. umową pomiędzy Zamawiającym tj. Spółką WiK a Wykonawcą tj. firmą INSTALCOMPACT Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, w dniu 31 lipca 2014r. nastąpił końcowy odbiór zadania pn. „Budowa pompowni wody w Goczałkowie (ul. Osiedle, dz. nr 266, 267, 269) w celu podniesienia ciśnienia wody na terenie wsi Goczałków Górny w Gminie Strzegom.”

| więcej ... |


OGŁOSZENIE dla mieszkańców wsi:
Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Wieśnica, Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, Granica, Tomkowice, Modlęcin Mały, Goczałków Górny.

26.06.2014 

Dotyczy: Naboru wniosków na przedsięwzięcie polegające na podłączeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) oraz budżetu Gminy Strzegom.

Informujemy, że w maju br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej tj. gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej (np. szkół).
W związku z tym, że Spółka WiK planuje przystąpić do ww. programu ogłaszamy kolejny nabór chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

| więcej ... |


UMOWA PODPISANA

26.05.2014 

Spółka WiK w Strzegomiu informuje, że w dniu 21 maja 2014r. została podpisana umowa na zadanie pn." "BUDOWA POMPOWNI WODY W GOCZAŁKOWIE (UL. OSIEDLE, DZ. NR 266, 267, 268) W CELU PODNIESIENIA CIŚNIENIA WODY NA TERENIE WSI GOCZAŁKÓW GÓRNY W GMINIE STRZEGOM."

Wykonawcą zadania jest firma : INSTALCOMPACT Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62 - 080 Tarnowo Podgórne.

Termin wykonania - 31 lipiec 2014r.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

30.04.2014 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu serdecznie zaprasza na zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu zmodernizowanej w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zwiedzanie obiektu to atrakcja związana z Dniami Otwartych Funduszy Europejskich w Gminie Strzegom (1-11 maja 2014 r.) zorganizowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Telewizją Polską.

Oczyszczalnia będzie udostępniona zwiedzającym w dniu 07.05.2014 r. w godz. 8.00 - 15.00.

Uczestnicy będą mogli zwiedzić obiekt, zapoznać się nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, a także wziąć udział w zajęciach przy mikroskopie.


XI spotkanie dolnośląsko – opolskiej grupy terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej

02.04.2014 

W dniu 28 marca 2014r. na Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu odbyło się XI spotkanie dolnośląsko - opolskiej grupy terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno - Ściekowej. 

Na spotkaniu omawiano m.in. strategię działania GTS oraz poruszono temat związany z rolniczym zagospodarowaniem osadów ściekowych.

| więcej ... |


Uciążliwe zapachy z kanalizacji.

28.01.2014 

W niektórych miejscowościach naszej Gminy nastąpiła zmiana systemu odprowadzania ścieków, z systemu przewozu ścieków wozami asenizacyjnym, na system sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - pompowy. Takich sieci oddano do użytku ponad 50 km.

Budowę sieci kanalizacyjnych wykonano zgodnie z założeniami technicznymi i planami przestrzennymi z uwzględnieniem obsługi docelowej liczby mieszkańców, co powoduje że nowe kolektory ściekowe są często w początkowej fazie eksploatacji niedociążone, a prędkości przepływu ścieków są w nich zbyt niskie, aby zapewnić samooczyszczanie.

| więcej ... |


PORÓWNANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH I NOWYCH CEN W 2014r.

09.01.2014 


Koniec zadania pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów"

15.10.2013 

Z końcem listopada 2013 r. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zakończy zadanie pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów" z rozszerzeniem zadania o miejscowości Goczałków Górny oraz Graniczna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 10 października 2013r. podpisana została umowa z Wykonawcą tj. firmą "Drog-Ziem", Zbigniew Wysoczański ze Stanowic.

Łączna ilość dodatkowych budynków do podłączenia wynosi 117 szt.

Osoby przyłączone do systemu kanalizacji sanitarnej w ramach w/w przedsięwzięcia zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w siedzibie Spółki, pok. nr 7. Prosimy o spisanie stanów wodomierzy.

Jednocześnie przypominamy, iż wciąż trwają prace nad pierwszym etapem zadania. Po zakończeniu całej inwestycji Beneficjenci zostaną powiadomieni o kosztach oraz terminie uregulowania płatności tj. po 31.10.2013 r. dla pierwszego etapu zadania oraz po 30.11.2013r. dla rozszerzonego zadania.


INFORMACJA

11.10.2013 

W związku z często powtarzającymi się awariami na łączach telefonicznych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, informujemy że oprócz numeru telefonu 74/ 855-12-32 uruchomiony został dla Odbiorców naszych usług numer linii Dialog, pod którym można uzyskać połączenie:

74/ 649-41-01

Przepraszamy Odbiorców za wszelkie utrudnienia


Realizacja przedsięwzięcia pn. "Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów".

25.07.2013 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawców ww. przedsięwzięcia. W miejscowościach: Kostrza, Rogoźnica, Żelazów i Żółkiewka roboty będzie wykonywała firma "WODROL" Teodor Świątecki z Wrocławia, natomiast w: Goczałkowie, Wieśnicy, Tomkowicach, Granicy, Modlęcinie i Jaroszowie firma "BUD-KAN" Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne, Zygmunt Wysocki z Wrocławia.

W miesiącu czerwcu br. podpisane zostały umowy i rozpoczęto realizację zadań.
Obecnie trwają prace budowlane w miejscowościach Żółkiewka, Goczałków, Jaroszów oraz Wieśnica.

| więcej ... |


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1111 w sprawie zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych.

21.12.2012 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 24 stycznia br., znak: SPS-023-1111/12, interpelację pana posła Wiesława Suchowiejki w sprawie zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), a zatem miejscem wykonania umowy o dostawę wody jest zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może odpowiadać za dostawę wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz należytej jakości. Wodomierz główny jest miejscem przekazania rzeczy w rozumieniu art. 544 Kodeksu cywilnego. Jest to miejsce rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej.

| więcej ... |


Działania zgodne z prawem

03.12.2012 

Na Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu ciąży obowiązek zawarcia umów w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 tekst jednolity).
 
W związku z powyższym Spółka Wodociągi i Kanalizacja zapowiedziała, że brak podpisanej umowy na daną nieruchomość o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków skutkować będzie zdjęciem wodomierza głównego.

| więcej ... |


Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu

20.11.2012 

16 listopada 2012 r. w obecności Zbigniewa Suchyty, burmistrza Strzegomia, Wiesława Witkowskiego, zastępcy burmistrza Strzegomia Marka Mielczarka, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz jego zastępcy Jerzego Ignaszaka i Doroty Borkowskiej prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu  sp. z o.o. odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Strzegomiu przy ul. Rybnej ,która została rozbudowana i zmodernizowana w ramach Projektu pn.” Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

| więcej ... |


 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER