KONCEPCJA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU 

  
 
Oczyszczalnia ścieków w Rusku została wybudowana na podstawie projektu opracowanego w czerwcu 1988 r. i liczy sobie ok. 25 lat. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z technologią opartą na metodzie złoża biologicznego.

Ze względu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rusku oraz z powodu wyeksploatowania obiektu i urządzeń zachodzi konieczność zmodernizowania i rozbudowy istniejącej Oczyszczalni.

W tym celu, na zlecenie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu, Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ – EKO z Piły opracowało dwuwariantową koncepcję modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni.

Oba warianty przewidują usprawnienie ciągu mechanicznego, części biologicznej oraz gospodarki osadowej.

Po wyborze najbardziej optymalnego wariantu pod względem technicznym, ekonomicznym i eksploatacyjnym ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie, której wykonywane będą roboty budowlane.

Zaplanowana modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni w Rusku będzie kolejną, proekologiczną inwestycją w naszej Gminie.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER