Prace budowlane rozpoczęte

  
 
W dniu 30 marca 2016r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu zawarła umowę z konsorcjum firm: FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie zadania pn.:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie, gm. Strzegom”.

Zakres prac jakie zostaną wykonane obejmuje między innymi:

- roboty branży architektoniczno – konstrukcyjnej: rozbiórkę stropu i montaż nowego sufitu, przebudowę układu funkcjonalnego – rozbiórka ścian działowych i budowa nowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont posadzek w całym budynku, ocieplenie ścian i fundamentów, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie obróbki blacharskiej, montaż nowych rynien PVC.

- roboty branży sanitarno-technologicznej: demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody i budowa nowej, remont sanitariatu, remont obudowy studni głębinowej nr I, budowa zbiornika wody surowej wraz z wieżą napowietrzającą, remont odstojnika popłuczyn, remont szczelnego zbiornika ścieków chemicznych NaOCl, remont szczelnego zbiornika ścieków socjalnych, budowa szczelnego zbiornika ścieków chemicznych NaOH, remont zbiorników wody czystej.

- roboty branży elektrycznej (w tym AKPiA): zasilanie i rozdzielnie, instalacja oświetleniowa, instalacja siłowa gniazd wtyczkowych, instalacja sterowania procesami technologicznymi, instalacja odgromowa i ochrona od porażeń, ochrona przeciwprzepięciowa oraz wymiana baterii kondensatorów.

Prace rozpoczęły się od zamontowania i uruchomienia filtra zastępczego wraz z dozownikami środków chemicznych na zewnątrz budynku stacji.

Wykonanie tymczasowej instalacji technologicznej pozwoli na rozpoczęcie robót wewnątrz budynku a także zapewni ciągłoś dostawy wody odbiorcom w: Żelazowie, Żółkiewce, Kostrzy, Godzieszówku, Goczałkowie, Rogoźnicy i Goczałkowie Górnym.

Opracowana dokumentacja projektowa zakłada m.in. napowietrzanie wody pobranej ze studni głębinowych oraz zmianę technologii uzdatniania wody z jednostopniowej na dwustopniową dzięki czemu znacznej poprawie ulegną właściwości organoleptyczne dostarczanej wody.

Roboty budowlane i technologiczne prowadzone na czynnej Stacji będą powodować czasowe przerwy w dostawie wody np. z powodu włączania nowych urządzeń do ruchu. Dlatego też Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu wraz z Wykonawcą zadania z góry przepraszają za utrudnienia, które się będą pojawiać oraz zwraca się z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość na czas realizacji inwestycji tj. do końca bieżącego roku.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER