OGŁOSZENIE 
DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI BARTOSZÓWEK, KTÓRZY BĘDĄ PRZYŁACZANI DO SIECI KANALIZACJI SANIATRNEJ W II ETAPIE

  
 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że trwają prace związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie budowy zadania pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI BARTOSZÓWEK - ETAP II. Termin składania wniosków upływa w dniu 07.12.2016 r.

W celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania dla budowy zadania niezbędnym elementem będącym załącznikiem do wniosku są oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowej operacji, wszystkich właścicieli nieruchomości bezpośrednio związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w etapie drugim (tj. pozostałych dotychczas nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej - numery 1-13, 29-40).

W celu złożenia podpisu na oświadczeniu i wyrażeniu zgody na realizację zadania przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu z udziałem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 należy zgłosić się do Pani Janiny Gołębiak - Sołtysa wsi Bartoszówek.
Prosimy o przygotowanie serii oraz numeru dokumentu tożsamości wraz z numerem PESEL.

Informujemy, że podpisy dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości widniejących w księdze wieczystej danej nieruchomości oraz są obowiązkowe i niezbędne dla realizacji operacji.

OŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 15.11.2016 R.

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER