Monitoring wizyjny Stacji uzdatniania Wody
w Żelazowie 

  
 

Od dnia 16 grudnia 2016r. teren Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie jest pod stałym monitoringiem wizyjnym. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z modernizacją technologii i przebudową budynku stacji zamontowanych zostało 5 kamer przemysłowych.

Stacja zlokalizowana jest w odosobnionym miejscu (mając na względzie wcześniejsze zdarzenia związane z włamaniami i kradzieżami) objęta została całodobowym monitoringiem dozorowym.

Z uwagi na to, że na terenie tym znajdują się obiekty i urządzenia służące do produkcji i uzdatniania wody montaż kamer podyktowany jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

Zainstalowany system pozwoli obserwować, wykrywać, rejestrować oraz będzie sygnalizować o wszystkich warunkach wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa powstania szkód lub zagrożeń osób i mienia.

 

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER