Powstanie nowy odwiert na SUW w Olszanach

  
 
W dniu 31 sierpnia 2017r. Spółka WiK w Strzegomiu zawarła umowę o roboty geologiczne i wiertnicze z firmą Waldemar Kucab Bruno Zakład Studniarski z Wrocławia na wykonanie studni awaryjnej nr 2A dla studni 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w Olszanach.

W związku z zaobserwowanym spadkiem wydajności jednej z kluczowych studni na SUW w Olszanach, Spółka na początku br. podjęła działania, których głównym celem jest zapewnienie rezerwy wody surowej oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie produkcji wody dla miasta Strzegomia i 12 miejscowości naszej gminy.

W lutym 2017r. opracowany został projekt robót geologicznych na podstawie którego, do 31.12 2017r. zostanie wykonany nowy odwiert 2A w odległości około 15 m na południe od eksploatowanej dotychczas studni 2.

Po odwierceniu otworu, na podstawie uzyskanych wyników, otwór zostanie zabudowany kolumną filtrową i zainstalowana zostanie pompa.

Studnia 2 od 24 lat eksploatowana była z wydajnością 60 m3/h, co stanowiło znaczącą ilość ogólnie produkowanej wody. W zeszłym roku zaobserwowano dość gwałtowny spadek wydajności do poziomu 30 m3/h. Ponadto pojawiały się awarie zmuszające do wyłączania studni, co sprawiało utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu ujęcia wody. Stąd też zaszła konieczność odwiercenia nowej studni 2A, której wydajność przewidywana jest na poziomie 60 m3 /h. Po uzyskaniu oczekiwanych rezultatów studnia 2a przejmie funkcję studni podstawowej natomiast studnia 2 awaryjnej.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER