INFORMACJA
DOTYCZĄCA ODPOWIETRZENIA I EKSPLOATACJI PIONÓW KANALIZACYJNYCH W BUDYNKACH

  
 
Przenikanie nieprzyjemnych zapachów ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych nie powinno mieć miejsca w przypadku prawidłowo wykonanej i szczelnej instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Poniżej przedstawiamy kilka zasad należytego wykonania i eksploatacji wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej:

Wentylacja systemu kanalizacyjnego

W celu zagwarantowania niezakłóconego funkcjonowania całego systemu w budynku, powinno się wykonać jego prawidłową wentylację.

Zakończenia pionów kanalizacyjnych powinny być wyprowadzone ponad konstrukcję budynku i powinny być zlokalizowane tam, gdzie zapachy i opary wydobywające się z systemu kanalizacyjnego nie będą przedostawały się do wewnątrz budynku.
Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią odległość wywiewek od okien połaciowych zamontowanych na powierzchni dachu.

Przewody wentylacyjne przeznaczone do kanalizacji powinny obsługiwać tylko system kanalizacyjny.

Montaż wywiewki

Rura wywiewna stanowi zakończenie każdego pionu kanalizacyjnego. Jest ona przedłużeniem pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem kanalizacyjnym, stanowiącym jego zakończenie i mająca połączenie z atmosferą.
Dzięki wywiewce instalacja kanalizacyjna ma bezpośrednie połączenie z atmosferą. Podczas odprowadzania ścieków powietrze atmosferyczne zasysane jest przez wywiewkę do pionu wentylacyjnego i dzięki temu kanalizacja działa prawidłowo.

Brak wywiewki powoduje, że powietrze pobierane jest przez najbliższe zamknięcie wodne (syfon). Skutkiem tego jest obniżenie się zwierciadła wody w syfonie lub też w sytuacji ekstremalnej całkowite wyssanie wody z zamknięcia wodnego, wynikiem czego jest wydostawanie się nieprzyjemnych i bardzo niebezpiecznych (wybuchowych) odorów do wnętrza pomieszczeń (gazy kanałowe), w których zainstalowane są przybory sanitarne.
Wywiewka musi mieć średnicę równą lub większą (zależnie od rozwiązania systemowego) od średnicy wentylowanego pionu kanalizacyjnego. Prawidłowa praca całego dobrze wykonanego systemu kanalizacyjnego zależy w bardzo dużym stopniu od jego napowietrzania.

 

Prawidłowy montaż wywiewki

 

Nieprawidłowy montaż wywiewki

 

Sposoby instalacji wywiewek

Wywiewka na połaci dachowej powinna być zamontowana z dala od otworów wentylacyjnych i dachowych czerpni powietrza.

Odległość wywiewki od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie powinna być mniejsza niż 4 m (w poziomie).

Wysokość wywiewki powinna zagwarantować swobodny dopływ powietrza, nawet w przypadku obfitych opadów śniegu odkładającego się na połaci dachowej. Jej wysokość zależy od kąta nachylenia dachu i powinna wynosić:

  • dla dachów stromych – minimum 0,5 m,
  • dla dachów płaskich – co najmniej 1,0 m.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur wywiewnych do kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych.

Syfony

Przed każdym urządzeniem sanitarnym i w kratkach ściekowych podłogowych musi być tak zwane zamknięcie wodne, czyli syfon.

Jest to odpowiednio wygięty odcinek rury kanalizacyjnej lub specjalna kształtka, w której znajduje się niewielka ilość wody. Wypełnia ona cały przekrój rury i ze względu na kształt syfonu nie może z niego swobodnie wypłynąć. W ten sposób uniemożliwia wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z wnętrza instalacji.

Jeżeli przez dłuższy czas nie używa się przyboru sanitarnego, woda z syfonu odparowuje. Jeśli nie jest uzupełniana, w końcu robi się jej za mało, aby wypełnić cały przekrój rury. Tworzy się przerwa powietrzna i nieprzyjemne zapachy przedostają się do budynku.
Do opróżnienia syfonów może dojść nawet, gdy instalacja jest używana regularnie. Jeśli ilość ścieków jest bardzo duża (na przykład po spuszczeniu wody w ubikacji), wypełniają one cały przekrój rury. Tworzy się wtedy tak zwany korek wodny, który przemieszcza się w dół. W całej instalacji powyżej powstaje podciśnienie oddziałujące na zamknięcia wodne w syfonach. W skrajnym przypadku może dojść do wyssania znajdującej się tam wody, co jest sygnalizowane charakterystycznym bulgotaniem. W prawidłowo zaprojektowanej, wykonanej i eksploatowanej instalacji kanalizacyjnej taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.

W związku z powyższym należy dbać aby wszystkie syfony zalane były wodą do pełnego przekroju przepływu. Jeśli w krótkim czasie woda nie zostanie uzupełniona, z kanalizacji zacznie śmierdzieć.

Nieprawidłowy montaż wywiewki

  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER