OBSŁUGA KLIENTA

  
 
Zakres działalności Biura Obsługi Klienta
  1. Przyjmowanie reklamacji w zakresie jakości wody, wysokości ciśnienia, poziomu usług oraz przyjmowanie oświadczeń i zleceń na usługi płatne,
  2. Opracowywanie i wydawanie druków wniosków, formularzy oraz udzielanie informacji i pomoc w ich wypełnianiu,
  3. Udzielanie informacji o obowiązujących procedurach, wysokości taryf i zakresie świadczonych usług (również odpłatnych),
  4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  5. Udzielanie wyjaśnień co do sposobu rozliczeń oraz płatności za wodę i ścieki,
  6. Terminowe wystawianie faktur VAT za pobór wody i odbiór ścieków oraz za usługi dodatkowe,
  7. Przyjmowanie stanów wodomierzy,
  8. Zaświadczenia do dodatków mieszkalnych,
  9. Reklamacje dotyczące naliczania opłat za wodę i ścieki.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

Wszelkie skargi i uwagi dotyczące rozliczeń różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach i przy innych punktach czerpalnych wody w budynku wielolokalowym prosimy kierować do właściciela bądź zarządcy nieruchomości.
Na tablicy ogłoszeń obok kasy WiK zamieszczone są informacje Gminy Strzegom w sprawie sposobu rozliczeń w/w różnic w budynkach będących własnością Gminy.

Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 w siedzibie Spółki pok. nr 7.

 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Strzegomiu

strona główna  |  do góry  |

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER